O kolejności przyjęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń

- Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom rodziców, dlatego tak układamy grafik, by w każdej dzielnicy w okresie wakacji było czynne przynajmniej jedno przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej – mówi wiceprezydent ds. społecznych Anna Krzysteczko.

- Rodzic lub opiekun prawny dokonuje zgłoszenia dziecka składając wypełnioną deklarację w przedszkolu dyżurującym w terminie od 1 do 15 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc - wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska.

- Zasady zapisów określa deklaracja, która stanowi załącznik nr 1 do obowiązującego w danym przedszkolu regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia - dodaje.

W tym roku dyżur wakacyjny będzie odbywał się w następujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej:

Dyżury wakacyjne 2022 - lipiec:

Dyżury wakacyjne 2022 - sierpień: